top of page

Werkwijze 

Middels een persoonlijke benadering begeleid ik kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud bij de motorische ontwikkeling.

Daarnaast wordt gestreefd om transparante en duidelijke zorg te bieden. 

Voordat medische informatie aan derden wordt gestuurd, wordt eerst toestemming gevraagd aan ouders. 

Behandelingen vinden in de praktijk plaats behalve bij kinderen van 0-3 jaar, dan wordt een behandeling aan huis ingezet.

Op het gebied van kinderfysiotherapie wordt er, indien nodig, samengewerkt met scholen/leerkrachten maar ook met andere disciplines binnen de jeugd gezondheidszorg. 

Om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen en de kwaliteit te waarborgen wordt er gestreefd naar een blijvende ontwikkeling op het gebied van kinderfysiotherapie middels het volgen van bijscholingen en cursussen. 

Child Physiotherapy

Vergoedingen 

Kinderen van 0-18 jaar oud krijgen een vergoeding uit de basisverzekering voor kinderfysiotherapie. 

De Spruit Kinderfysiotherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Mocht blijken dat er geen contract is afgesloten met jouw huidige zorgverzekeraar dan is het mogelijk de verkregen factuur in te

dienen bij de zorgverzekeraar.

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden wordt er op afspraak gewerkt.

Indien de afspraak niet nagekomen kan worden, bel of mail dan naar de praktijk; uiterlijk 24 uur van te voren.

Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen, wordt de behandeling in rekening gebracht.

Let op: deze niet nagekomen afspraak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar! 

Tarieven

Mocht blijken dat er geen contract is afgesloten met jouw huidige zorgverzekeraar, dan gelden de volgende tarieven: 

Screening, intake en onderzoek                       € 55.-           

Screening, intake en onderzoek aan huis.   € 70.-

Zitting kinderfysiotherapie                                  € 55.-

Zitting Kinderfysiotherapie aan huis               € 70.-

Niet nagekomen afspraak                                  € 40.-

Doorverwijzing huisarts 

Om een afspraak te maken is geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Indien jouw kind(je) is doorverwezen door de huisarts of een andere discipline dan mag de verwijzing meegenomen worden naar de eerste afspraak. 

Indien er bij de eerste afspraak/intake blijkt dat de visie van de huisarts nodig is, dan kan alsnog doorverwezen worden naar de huisarts. 

This was captured well waiting for the d

Privacy beleid 

De Spruit Kinderfysiotherapie gaat zorvuldig om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Veroderening Gegevensbescherming (AVG)

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door De Spruit Kinderfysiotherapie, kun je contact opnemen met: info@kinderfysiotherapiedespruit.nl of op telefoon: 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de autoriteit persoonsgegevens raadplegen. 

Bureau met laptop
Klachtenregeling
 

De Spruit kinderfysiotherapie is aangesloten bij een de klachten en geschillenregeling van de beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) 

Heb je een klacht over de behandeling? Dan is het goed om dit bespreekbaar te maken. Heb je het gevoel dat het gesprek niet heeft geholpen, dan kun je ervoor kiezen om een klacht in te dienen. 

Je kunt een klacht indienen via www.defysiotherapeut.com of door contact op te nemen met het KNGF (www.kngf.nl of telefoon: 033-467 29 29) 

  

bottom of page